ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документите за кандидатстване по мерките са качени на следните страници:

ИАЛВ:

МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ“

МЯРКА „СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТА НА ЗЕЛЕНО“ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

СЕКТОР ВИНО:

ЗАЯВЛЕНИЕ С ПРИЛОЖЕНИЯ