Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ има следните цели:

1. подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места, чрез:

а) насърчаване преработката и подобряват маркетинга на горските продукти;

б) подпомагане закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесина и недървесни горски продукти;

2. подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване, чрез:

а) подпомагане провеждането на отгледните сечи във високостъблените и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

б) подпомагане закупуването или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите машини и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

в) подпомагане на устойчивото управление на горите чрез въвеждане на добри производствени практики, в т.ч. системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

По подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

1. изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проекта;

2. закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 1;

3. закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

4. отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

5. закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

За подпомагане могат да кандидатстват:

1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;

2. местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;

3. общини, собственици на минимум 10 ха горски територии;

4. микро, малки и средни предприятия;

5. горски стопани, доставчици на услуги.

Безвъзмездната финансова помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, в случай че същите ще се изпълняват на територията на общини от селските райони, посочени в приложение № 3.

Безвъзмездната финансова помощ за одобрени проекти е в размер до 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, в случай че същите ще се изпълняват извън територията на общини от селските райони, посочени в приложение № 3.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект, е левовата равностойност на 500 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 500 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава размера, посочен в ал. 2 и 3, за кандидатите и/или бенефициенти по чл. 7, ал. 1, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

 

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България
Област Общини
1 Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
2 Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
3 Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
4 Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
5 Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
6 Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
7 Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
8 Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
9 Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
10 Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
11 Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
12 Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
13 Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
14 Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
15 Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
16 Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“, Перущица, Първомай, Раковски, „Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
17 Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
18 Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
19 Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
20 Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
21 Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
22 София област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
23 Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
24 Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
25 Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
26 Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
27 Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

 

Списък на общините с висока лесистост

 

Област Община
1 2
Лесистост над 60 %
Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Симитли, Якоруда
Бургас Малко Търново, Приморско, Царево
Кърджали Джебел, Кирково
Ловеч Тетевен
Пазарджик Батак, Белово, Велинград, Ракитово, Сърница
Пловдив Куклен, Лъки
Сливен Котел, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
Софийска област Етрополе, Златица, Самоков, Чавдар
Стара Загора Гурково, Павел баня
Хасково Маджарово
Лесистост от 50% до 60 %
Благоевград Разлог, Сандански, Сатовча, Струмяни
Бургас Несебър, Руен
Варна Бяла, Долни чифлик
Велико Търново Елена
Видин Белоградчик, Чупрене
Габрово Трявна
Кърджали Ардино, Крумовград, Черноочене
Кюстендил Невестино, Рила, Сапарева баня
Ловеч Троян
Монтана Вършец, Георги Дамяново, Чипровци
Пазарджик Брацигово, Панагюрище, Пещера
Перник Земен, Трън
Пловдив Карлово, Кричим
Стара Загора Мъглиж
София

 

 

Ботевград, Долна баня, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Мирково, Пирдоп, Своге, Челопеч
Хасково Ивайловград
Шумен Върбица, Смядово
Лесистост от 40% до 50 %
Благоевград Благоевград, Петрич, Хаджидимово
Бургас Созопол, Сунгурларе
Варна Дългопол
Велико Търново Златарица
Габрово Габрово
Кърджали Кърджали, Момчилград
Кюстендил Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Трекляно
Ловеч Априлци, Угърчин
Монтана Берковица
Пловдив Асеновград, Родопи, Сопот
Силистра Алфатар
Сливен Сливен
Стара Загора Казанлък, Николаево
София Годеч, Горна Малина, Правец
Хасково Минерални бани, Стамболово
Лесистост от 30% до 40 %
Бургас Средец
Варна Аврен
Видин Макреш
Враца Мездра, Роман
Габрово Дряново, Севлиево
Пазарджик Лесичово, Септември, Стрелча
Перник Ковачевци, Перник
Пловдив Брезово, Перущица, Хисаря
Разград Завет
София Драгоман, Елин Пелин
София-град Столична
Търговище Антоново
Хасково Любимец, Тополовград
Шумен Велики Преслав, Венец, Никола Козлево

 

Критерии за подбор на проектите

 

Описание Точки
да не
1. Проектът се осъществява на територията на община с лесистост: 40 0
над 60% 40 0
от 50% до 60% 30 0
от 40% до 50% 20 0
от 30% до 40% 10 0
2. Специализирана горска техника да притежава сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност) за проекти изцяло свързани с дейност по дърводобив. 5 0
3. За всяко запазено съществуващо и/или новосъздадено работно място по 2 точки, но не повече от 50 точки 50 0
Всичко: 95 0