За сайта

Сайтът предоставя информация за европейските фондове в България, по които може да ползвате нашите услуги за изготвяне на проект или получаване на консултация.
Информацията се актуализира ежедневно спрямо промените в нормативната база, свързана с възможностите за кандидатстване за финансиране.
В секция „НОВИНИ“ може да участвате с Ваши коментари или питания по въпроси и проблеми, свързани с европейските фондове.
Консултациите, които получавате от нас преди сключване на договор за изготвяне на проект са безплатни и се изготвят от екипа за време, съобразно професионалната му натовареност.