За нас

информация
консултации
кандидатстване

Информация

Консултации

Кандидатстване

Актуална информация за отворени процедури за предоставяне на европейска безвъзмездна помощ. Приложима европейска нормативна база по програми. Приложима национална нормативна база по програми. Отговори на УО по въпроси

Информация за условия за допустимост по отворена процедура за кандидатстване. Оценка по условия за качество на проект, по отворена процедура за кандидатстване. Информация за изискуеми документи по отворена процедура за кандидатстване

Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за кандидатстване. Проверка на приложими документи към проектно предложение за кандидатстване. Изготвяне на отговори по уведомителни писма на УО по подадени проектни предложения