Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 1. Цели на подмярката:

 • икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
 • ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
 • подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.
 1. Кой може да кандидатства по подмярка 6.3 ?
 • физически лица, навършили 18 години;
 • еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
 • кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
 1. Кои са допустимите за подпомагане дейности?

Финансовата помощ е безвъзмездна и се предоставя за устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства.

Не се предоставя финансова помощ за дейности, свързани с производството на тютюн. Не се предоставя финансова помощ за земеделски стопанства, които продължават да отглеждат тютюн след края на стопанската година, в която е сключен договорът за предоставяне на финансовата помощ.

 1. Колко е финансовото подпомагане ?

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Финансовата помощ се предоставя за максимален срок от пет години и при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

 1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 2. второ плащане в размер на левовата равностойност на 5000 евро – когато след извършена проверка се установи коректното изпълнение на бизнесплана.

Срокът за изпълнение на бизнесплана се определя в договора за предоставяне на финансовата помощ в съответствие със заложената в бизнесплана крайна дата на периода за проверка.

 1. Кой ще получи приоритет при кандидатстване ?

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани, които:

 • към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни съгласно следния списък:
ЖИВОТНИ
Говеда и биволи
1. Телета и малачета до 1 г.
2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
4. Млечни крави и биволици
5. Месодайни крави
Овце
6. Овце – млечни,
7. Овце – месодайни
8. Други овце
Кози
9. Кози майки
10. Други кози
Свине
11. Свине майки
12. Прасенца под 45 дни
13. Други свине
Други 
14. Пчелни семейства
 • отглеждат култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени култури“ съгласно следния списък:
ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
картофи, батати Клубенови зеленчукови култури
Плодови зеленчукови
домати Плодови зеленчукови култури
пипер Плодови зеленчукови култури
сладък пипер Плодови зеленчукови култури
лют пипер Плодови зеленчукови култури
патладжан Плодови зеленчукови култури
краставици Плодови зеленчукови култури
корнишони Плодови зеленчукови култури
тиквички Плодови зеленчукови култури
тикви Плодови зеленчукови култури
дини Плодови зеленчукови култури
пъпеши Плодови зеленчукови култури
бамя Плодови зеленчукови култури
захарна царевица Плодови зеленчукови култури
градински фасул (зелен и зърно) Бобови зеленчукови култури
градински грах (зелен и зърно) Бобови зеленчукови култури
градинска бакла (зелена и зърно) Бобови зеленчукови култури
Листностъблени зеленчукови
главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле Листностъблени зеленчукови култури
карфиол Листностъблени зеленчукови култури
броколи Листностъблени зеленчукови култури
салата Листностъблени зеленчукови култури
ендивия Листностъблени зеленчукови култури
марули Листностъблени зеленчукови култури
спанак Листностъблени зеленчукови култури
магданоз Листностъблени зеленчукови култури
копър Листностъблени зеленчукови култури
листно цвекло Листностъблени зеленчукови култури
киселец Листностъблени зеленчукови култури
лапад Листностъблени зеленчукови култури
алабаш Листностъблени зеленчукови култури
Кореноплодни зеленчукови
моркови Кореноплодни зеленчукови култури
магданоз – коренов Кореноплодни зеленчукови култури
целина Кореноплодни зеленчукови култури
салатно цвекло Кореноплодни зеленчукови култури
репички Кореноплодни зеленчукови култури
ряпа Кореноплодни зеленчукови култури
пащърнак Кореноплодни зеленчукови култури
Лукови зеленчукови
лук (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
чесън (зрял и зелен) Лукови зеленчукови култури
праз Лукови зеленчукови култури
арпаджик Лукови зеленчукови култури
Многогодишни зеленчукови
артишок Многогодишни зеленчукови култури
аспержи Многогодишни зеленчукови култури
хрян Многогодишни зеленчукови култури
Лозя
Десертни лозя Трайни насаждения
ОВОЩНИ КУЛТУРИ
Семкови овощни видове
ябълки Семкови овощни видове
круши Семкови овощни видове
дюли Семкови овощни видове
мушмули Семкови овощни видове
Костилкови овощни видове
сливи/джанки Костилкови овощни видове
праскови/нектарини Костилкови овощни видове
кайсии/зарзали Костилкови овощни видове
череши Костилкови овощни видове
вишни Костилкови овощни видове
едроплоден дрян Костилкови овощни видове
Ядкови (черупкови) видове
орехи Ядкови (черупкови) видове
бадеми Ядкови (черупкови) видове
лешници Ядкови (черупкови) видове
Ягодоплодни видове
ягоди Ягодоплодни видове
малини Ягодоплодни видове
къпини Ягодоплодни видове
френско грозде (бяло и червено) Ягодоплодни видове
арония Ягодоплодни видове
касис Ягодоплодни видове
актинидия (киви) Ягодоплодни видове
бодливо грозде Ягодоплодни видове
боровинки Ягодоплодни видове
смокини Ягодоплодни видове
 МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ
Едногодишни
анасон Медицински и ароматни култури
резене Медицински и ароматни култури
кориандър Медицински и ароматни култури
кимион Медицински и ароматни култури
чубрица Медицински и ароматни култури
валериана – двугодишна култура Медицински и ароматни култури
босилек Медицински и ароматни култури
бял трън (силибум) Медицински и ароматни култури
лайка Медицински и ароматни култури
майорана Медицински и ароматни култури
татул Медицински и ароматни култури
черна мерудия Медицински и ароматни култури
Многогодишни
маслодайна роза Медицински и ароматни култури
лавандула Медицински и ароматни култури
мента Медицински и ароматни култури
блатно кокиче Медицински и ароматни култури
блян Медицински и ароматни култури
риган Медицински и ароматни култури
ехинацея Медицински и ароматни култури
жълт мак Медицински и ароматни култури
зим-зелен Медицински и ароматни култури
хизоп Медицински и ароматни култури
левзея Медицински и ароматни култури
маточина Медицински и ароматни култури
мащерка Медицински и ароматни култури
медицинска ружа Медицински и ароматни култури
монарда Медицински и ароматни култури
пелин Медицински и ароматни култури
пиретрум Медицински и ароматни култури
розмарин Медицински и ароматни култури
салвия Медицински и ароматни култури
чувен Медицински и ароматни култури
шипка Медицински и ароматни култури
 • притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);
 • притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ОТ 04.07.2016:

Заповед прием М6.3 от 04.07.2016г.

Наредба №10 за М6.3

СПО Указания попълване

СПО таблица за изчисляване

СПО таблица за анализ