Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ има следните цели:

1. въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари;

2. въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от вредители, природни бедствия и катастрофични събития в горските територии.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за инвестиции по въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари, вредители, природни бедствия и катастрофични събития.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за следните дейности:

1. създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;

2. изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;

3. изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;

4. строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;

5. закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;

6. изграждане и подобряване на горски пътища;

7. предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредителите и болестите чрез:

а. закупуване на лабораторно и друго специализирано оборудване, съгласно Списък с лабораторно и друго специализирано оборудване, посочени в приложение № 1;

б. закупуване на средства и технологии за извършване на специализирани наблюдения за предотвратяване проявата на каламитет, епифитотия и контрол числеността на популациите на вредителите, посочени в приложение № 2;

За подпомагане могат да кандидатстват:

1. физически лица, собственици на горски територии;

2. еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

3. общини, собственици и/или стопанисващи горски територии;

4. държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, стопанисващи и/или управляващи държавни горски територии;

5. юридически лица, стопанисващи и/или управляващи горски територии;

6. лесозащитни станции към Изпълнителната агенция по горите.

7. регионални дирекции по горите.

Безвъзмездната финансова помощ за одобрени проекти е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Чл. 12. (1) Минималният размер на разходите, за които се кандидатства за един проект е до левовата равностойност на 2 500 евро.

(2) Максималният размер на разходите, за които се кандидатства за едно проектно предложение е до левовата равностойност на 1 500 000 евро.

(3) Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е до левовата равностойност на 1 500 000 евро.

 

Разпределение на общините на Република България според степента на риск от горски пожари
 
Списък с общините, чиято територия е с висок риск от горски пожари
Област Община
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Ловеч Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искра, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
София област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан
Хасково Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол
Списък с общините, чиято територия е със среден риск от горски пожари
Област Община
Благоевград Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол
Габрово Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-град, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Дупница, Трекляно, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън
Пловдив Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Сливен Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица
Списък с общините, чиято територия е със нисък риск от горски пожари
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
София-град София
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Никола Козлево, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Смядово, Хитрино, Шумен

 

Критерии за подбор на проектите

 

 

Описание

 

Точки
да не
1. Превантивните дейности по проекта се осъществяват на територия: 30 0
над 50%, от която е класифицирана с висок риск от горски пожари, съгласно „Разпределение на общините на Република България според степента на риск от горски пожари“ 30 0
до 50%, от която е класифицирана с висок риск от горски пожари, съгласно „Разпределение на общините на Република България според степента на риск от горски пожари“ 25 0
класифицирана със среден риск от горски пожари, съгласно „Разпределение на общините на Република България според степента на риск от горски пожари“ 20 0
2. Проектът ще предпазва от пожари или вредители и болести  горски територии с площ*: 30 0
над 2 000,01 ха 30 0
от 1 000,01 до 2 000,00 ха 20 0
от 500,01 до 1 000,00 ха 10 0
до 500,00 ха 5 0
3. Проектът е с: 30 0
4 и повече бр. противопожарни дейности**, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари; 30 0
3 бр. противопожарни дейности, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари;; 20 0
2 бр. противопожарни дейности, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари; 10 0
4. Превантивните дейности по проекта нанасят най-малко щети към околната среда*** 10 0
Закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;

Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредителите и болестите, чрез закупуване на оборудване, средства и технологии.

10 0
Създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура;

Изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки;

Изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;

Строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;

6 0
Изграждане и подобряване на горски пътища. 1 0
Всичко: 100 0

* Територията за предпазване от пожари ще се изчислява според проекта на техническото съоръжение, за което се кандидатства, а предпазване от вредители и болести – според застрашената площ.

**В т.ч. и закупуване на комуникационно оборудване, средства за позициониране и средства за наблюдение на горски пожари.

*** При проекти със смесени дейности, се получават точките, които носи дейността с най-ниски точки.