Архив на категория: ПРСР 2007-2013

Нищожност на Методика за определяне на санкциите след плащане по проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

ВАС обявява за нищожна Методика за определяне на санкциите след плащане по проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/7067ab081aee6b83c22583620044b5eb?OpenDocument