Министерство на иновациите и растежа

  1. Събития
  2. Министерство на иновациите и растежа

Views Navigation

Събитие Views Navigation

Today
В момента
Featured Featured

BG16RFPR001-1.001 – „Разработване на иновации в предприятията“

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027).