Класификатор за начин на трайно предназначение на териториите

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2

Класификатор за начин на трайно предназначение на териториите 
КодНаименование на територията
1Урбанизирана територия
2Територия на транспорта
3Земеделска територия
4Горска територия
5Територия, заета от води и водни обекти
6Защитена територия
7Нарушена територия

НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
В сила от 13.01.2017 г.Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *