Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

  1. Цели на подмярката:

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

  • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
  • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
  • опазване на компонентите на околната среда;
  • спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
  • насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

  1. Кой може да кандидатства по подмярка 4.1 ?

Допустимите кандидати са:

  • земеделски стопани;
  • признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
  • За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица

Списък на допустимите непреработени земеделски продукти

Растениевъдство

1Зърнено-житни култури
2Зърнено-бобови култури
3Маслодайни култури
4Технически култури (с изключение на тютюн)
5Зеленчукови култури
6Медицински и ароматни култури
7Медоносни и лечебни трайни насаждения
8Овощни култури (семкови, костилкови, орехоплодни, ягодоплодни, южни култури)
9Фуражни култури
10Лозя
11Цветя
12Семена и посадъчен материал
13Гъби, включително диворастящи видове, специално отглеждани в земеделското стопанство на кандидата с цел продажба
14Трюфели
15Бързорастящи дървесни видове, използвани като биомаса за производство на биоенергия
16Други живи растения

Животновъдство (включително непреработените продукти, получени в резултат на отглежданите по-долу животни)

1Говеда (крави) – всички видове, включително и за разплод
2Биволи (биволици) – всички видове, включително и за разплод
3Овце – всички видове, включително и за разплод
4Кози – всички видове, включително и за разплод
5Свине – всички видове, включително и за разплод
6Коне – за месо, и коне от застрашени местни породи, включени за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
7Зайци
8Птици (в т.ч. бройлери, кокошки носачки, пуйки, гъски, щрауси, пъдпъдъци, фазани)
9Пчелни семейства
10Буби
11Охлюви
12Калифорнийски червей
13Други селскостопански живи животни

 

Списък с култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и сектор „Етеричномаслени и медицински култури“

КУЛТУРИ

ОПИСАНИЕ

Зеленчукови култури

1. Картофи, бататиКлубенови зеленчукови култури
2. ДоматиПлодови зеленчукови култури
3. ПиперПлодови зеленчукови култури
4. Сладък пиперПлодови зеленчукови култури
5. Лют пиперПлодови зеленчукови култури
6. ПатладжанПлодови зеленчукови култури
7. КраставициПлодови зеленчукови култури
8. КорнишониПлодови зеленчукови култури
9. ТиквичкиПлодови зеленчукови култури
10. ДиниПлодови зеленчукови култури
11. ПъпешиПлодови зеленчукови култури
12. БамяПлодови зеленчукови култури
13. Градински фасул (зелен и зърно)Бобови зеленчукови култури
14. Градинска бакла (зелена и зърно)Бобови зеленчукови култури
15. Главесто зелеЛистностъблени зеленчукови култури
16. КарфиолЛистностъблени зеленчукови култури
17. СалатаЛистностъблени зеленчукови култури
18. МарулиЛистностъблени зеленчукови култури
19. СпанакЛистностъблени зеленчукови култури
20. МагданозЛистностъблени зеленчукови култури
21. КопърЛистностъблени зеленчукови култури
22. Листно цвеклоЛистностъблени зеленчукови култури
23. КиселецЛистностъблени зеленчукови култури
24. ЛападЛистностъблени зеленчукови култури
25. АлабашЛистностъблени зеленчукови култури
26. МорковиКореноплодни зеленчукови култури
27. Магданоз – кореновКореноплодни зеленчукови култури
28. ЦелинаКореноплодни зеленчукови култури
29. Салатно цвеклоКореноплодни зеленчукови култури
30. РепичкиКореноплодни зеленчукови култури
31. РяпаКореноплодни зеленчукови култури
32. ПащърнакКореноплодни зеленчукови култури
33. Лук (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
34. Чесън (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
35. ПразЛукови зеленчукови култури
36. АрпаджикЛукови зеленчукови култури
37. ХрянМногогодишни зеленчукови култури
38. Десертни лозя Трайни насаждения

Овощни култури

39. ЯбълкиСемкови овощни видове
40. КрушиСемкови овощни видове
41. ДюлиСемкови овощни видове
42. МушмулиСемкови овощни видове
43. Сливи/джанкиКостилкови овощни видове
44. Праскови/нектариниКостилкови овощни видове
45. Кайсии/зарзалиКостилкови овощни видове
46. ЧерешиКостилкови овощни видове
47. ВишниКостилкови овощни видове
48. Едроплоден дрянКостилкови овощни видове
49. ЯгодиЯгодоплодни видове
50. МалиниЯгодоплодни видове
51. КъпиниЯгодоплодни видове
52. Френско грозде (бели и червени)Ягодоплодни видове
53. АронияЯгодоплодни видове
54. КасисЯгодоплодни видове
55. Бодливо гроздеЯгодоплодни видове
56. БоровинкиЯгодоплодни видове
57. СмокиниЯгодоплодни видове

Етеричномаслени и медицински култури

58. АнасонЕтеричномаслени и медицински култури
59. КимионЕтеричномаслени и медицински култури
60. ЧубрицаЕтеричномаслени и медицински култури
61. Валериана – двугодишна култураЕтеричномаслени и медицински култури
62. БосилекЕтеричномаслени и медицински култури
63. Бял трън (силибум)Етеричномаслени и медицински култури
64. Черна мерудияЕтеричномаслени и медицински култури
65. Маслодайна розаЕтеричномаслени и медицински култури
66. ЛавандулаЕтеричномаслени и медицински култури
67. МентаЕтеричномаслени и медицински култури
68. Блатно кокичеЕтеричномаслени и медицински култури
69. РиганЕтеричномаслени и медицински култури
70. ЕхинацеяЕтеричномаслени и медицински култури
71. Медицинска ружаЕтеричномаслени и медицински култури
72. РозмаринЕтеричномаслени и медицински култури
73. СалвияЕтеричномаслени и медицински култури
ІІ. Списък на животни в сектор „Животновъдство“

Говеда и биволи

1. Телета и малачета до 1 г.

2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване

3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини

4. Млечни крави и биволици

5. Крави от месодайни породи

Овце

6. Овце – млечни, и овце – месодайни

7. Други овце

Кози

8. Кози – майки

Други кози

Свине

9. Свине – майки

10. Прасенца под 45 дни

11. Други свине

Птици

12. Кокошки – носачки

13. Бройлери

14. Пуйки

15. Гъски

16. Патици

17. Щрауси

Други

18. Пчелни семейства

 

Списък на областите/общините, които са в обхвата на Северозападен район съгласно Закона за регионалното развитие

Област

Община

1

Видин

Белоградчик, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Бойница, Ружинци, Чупрене

2

Враца

Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

3

Ловеч

Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

4

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово

5

 Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Искър, Червен бряг

 

Критерии за оценка на проекти

Приоритет

Критерии

Минимално изискване

Максимален брой точки

Точки

1.

Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство

23

1.1.

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“

19

Над 50 % –

10 точки;

Над 85 % –

19 точки

1.2.

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Животновъдство“Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Животновъдство“

19

Над 50 % –

10 точки;

Над 85 % –

19 точки

1.3.

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Етеричномаслени и медицински култури“Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „Етеричномаслени и медицински култури“

19

Над 50 % –

10 точки;

Над 85 % –

19 точки

1.4.

Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3Над 85 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта се формират от такива, изцяло насочени в най-малко два от секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3, като всеки от тези сектори не надхвърля 65 % от общите инвестиционни разходи

20

Над 85 % –

15 точки;

100 % –

20 точки

1.5.

Проекти от кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюнКандидатът трябва да фигурира в регистъра на данните за изкупения и премиран тютюн за периода 2007 – 2009 г.

3

2.

Подпомагане на биологичното производство

15

2.1.

Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продуктиНад 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти

15

Над 50 % –

10 точки;

Над 85 % –

15 точки

3.

Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост

20

3.1.

Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства

*

10

До 5 работни места включително –

5 точки;

Над 5 до 10 работни места включително – 8 точки;

Над 10 работни места –

10 точки

3.2.

„Проекти, представени от кандидати, които извършват земеделска дейност от най-малко три години към момента на кандидатстване“

„Средноаритметично от средносписъчния брой на персо­нала от последните три години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта“

10

4.

Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани

5

4.1.

Проекти на земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 и не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

*

5

5.

Подпомагане на кандидати с проекти на територията на селските райони в страната

10

5.1.

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на селски район в страната

*

10

6.

Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения

14

6.1.

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Плевен

*

1

6.2.

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Ловеч

*

2

6.3.

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Видин, област Враца и област Монтана

*

5

6.4.

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения

*

9

6.5.

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на места по Натура 2000

*

9

7.

Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата

8

7.1.

Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанстватаИнвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство

8

От 5 % до 10 % включително –

4 точки;

Над 10 % –

8 точки

7.2.

Проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанстватаНад 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството

8

Над 30 % –

4 точки;

Над 50 % –

5 точки;

Над 85 % –

8 точки

8.

Подпомагане на проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите

18

8.1.

Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи изпълнението на интегриран проект в рамките на ПРСР 2014 – 2020

*

4

8.2.

Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/организации на производители на земеделски продукти

*

4

8.3.

Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост, пряко свързани с производството, съхранението и подготовката на продукцията за продажба, включително съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника, които са монтирани в тяхНад 65 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост и/или съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника, които са монтирани в тях

10

9.

Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС

7

9.1.

Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕСНад 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС

7

Над 30 % –

4 точки;

Над 50 % –

5 точки;

Над 85 % –

7 точки

10.

Подпомагане на проекти с инвестиции за напояване

4

10.1.

Проекти с включени инвестиции за напояване в рамките на земеделското стопанство, представени от кандидати земеделски стопани, членове на сдружение за напояване

*

2

2 точки

10.2.

Проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурсиПроекти с инвестиции за напояване, за които е осигурено или ще бъде осигурено използването на вода от клон на Напоителни системи или от Сдружение за напояване в обхвата на съответния речен басейн, за които е налице по-висок коефициент на настоящ КПД на напоителните системи

2

КПД на

напоителните системи’ е над 41 % –
2 точки

ОБЩО

124

 

 

Списък на стандартите на ЕС, за постигането на които се предоставя финансова помощ

Стандарт

Право на ЕС

Национално законодателство

Дата, от която стандартът е задължи

телен

Дата на гратисния период

Вид на инвестицията

Преходен период за въвеждане на стандарти за качеството на сурово мляко

Анекс VI от Договора за присъединяване на РБългария към Общността; Регламент (ЕО) № 853/2004

Наредба № 4 от 2008 г . за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти

( обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г., изм., бр. 9 от 2009 г., изм.

бр. 27 от 2010 г., изм., бр. 23 от 2

011 г., изм. и доп., бр. 16 от 2012 г., изм. и доп., бр. 94 от 2013 г.)

31.12.2015

31.12.2016

1. Закупуване/изграждане/

придобиване, подобряване на сгради, използвани за производството/съхранение на сурово мляко/млечни продукти на ниво стопанство, вкл. такива за опазване на околната среда.

2. Закупуване/инсталиране на нова техника/оборудване за подобрение производството/съхранението на сурово мляко или млечни продукти, вкл. такива за опазване компонентите на околната среда.

 

VI. ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ (Моля, отбележете с x/v)
1. Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай че документите не се подават лично от кандидата

0

2. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец

0

3. Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за предходната или текущата финансова година – за кандидати юридически лица с изключение на такива, които са създадени до 1 година преди датата на кандидатстване и са подали проект в селски район, съгласно приложение № 4, с инвестиции изцяло в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етеричномаслени и медицински култури“, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори.

0

4. Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството (по образец). Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение за засаждане/засяване по чл. 8, ал. 3, кандидатът предоставя и декларация с данни за предходната стопанска година – не се изисква за признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, кандидати за колективни инвестиции. Изисква се за техните членове.

0

5. Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията (по образец) – важи за кандидати признати групи/организации на производители.

0

6. Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни .

0

7. Декларация за нередности в оригинал.

0

8. Декларация в оригинал по чл. 10, ал. 5, т. 1 .

0

9. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката).
10. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по която ще бъде преведена финансовата помощ, получена по реда на тази наредба.

0

11. Бизнес план (по образец), включително на електронен носител, и таблиците от бизнес плана в електронен формат по образец.

0

12. Документ, удостоверяващ представителната власт на законния представител на кандидат, създаден по Закона за Селскостопанската академияважи за юридическите лица, създадени по Закона за Селскостопанската академия.

0

13. Удостоверение за признаване на групата/организацията на производители – важи за кандидати признати групи/организации на производители.

0

14. Удостоверение за вписване в Регистъра на вероизповеданията – важи за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията .

0

15. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящата наредба.

0

16. Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП , и анкетни формуляри към нея. Към анкетните формуляри се прилага опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни. Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение за засаждане/засяване по чл. 8, ал. 3, кандидатът представя регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея за предходната стопанска година, когато съответствието с изискването по чл. 8, ал. 1, т. 2 се доказва с документите по чл. 8, ал. 2, т. 3.

0

17. Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ , която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем. Кандидатът представя същите документи или заповеди и за предходната стопанска година, когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение по чл. 8, ал. 3 и когато съответствието с изискването по чл. 8, ал. 1, т. 2 се доказва с документите по чл. 8, ал. 2, т. 2. Важи в случай, че няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване стопанска година.

0

18. Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или последен приключен междинен период – важи за кандидати юридически лица, с изключение на кандидатите, посочени в чл. 8, ал. 4.

0

19. Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване.

0

20. Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.

0

21. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за водите .

0

22. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане (когато е учредено срочно право на строеж) – важи в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1.

0

23. Документ за собственост или документ за ползване върху имота (земя и/или земеделска земя, и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията), валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя – и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ – важи в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2 и ал. 2 .

0

24. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТважи в случаите по чл. 25, ал. 3, т. 1.

0

25. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“, в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ .

0

26. Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ .

0

27. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи .

0

28. Разрешение за строеж – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ .

0

29. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТважи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти.

0

30. Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице – важи в случаите по чл. 28 .

0

31. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в лева или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение – важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и  6 от ЗОП. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки на хартиен и електронен носител (по образец). Договори не се представят за разходи по чл. 51а.

0

32. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски. Договори не се представят за разходи по чл. 51а. Важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг.

0

33. Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС – важи в случаите по чл. 32, ал. 11и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи и институции.

0

34. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 9важи в случаите по чл. 32, ал. 12 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи и институции.

0

35. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител – важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и  6 от ЗОП , а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора (важи в случаите по чл. 32, ал. 12).

0

36. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на заявлението за подпомагане – важи в случаите – важи в случаите по чл. 32, ал. 1, т. 14.

0

37. Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане – важи в случай, че се проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост.

0

38. Удостоверение съгласно  чл. 25, ал. 4 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър – важи в случай, че проектът включва разходи за производство на пчелни майки по чл. 32, ал. 1, т. 5.

?0

39. Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция (в случай че към датата на кандидатстване е проведена такава), или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и – важи в случай, че кандидатът заявява по-висок размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 3 и не се отнася за признати групи/организации на производители.

0

40. Документ за професионални умения и компетентности – важи в случай, че кандидатът завява по-висок размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 2, т. 1 и в случай, че към момента на подаване на заявлението за подпомагане този документ е наличен).

0

41. Документация по проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и – важи в случай, че проектът включва разходи по чл. 32, ал. 1, т. 14, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане от кандидат, който се явява възложител по чл. 5 и  6 от ЗОП.

0

42. Декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството, придружена от копия на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, и талон за технически преглед за наличната в стопанството самоходна техника на възраст до 7 години.
43. Разрешително за водовземане или ползване на повърхностен воден обект за изграждане на съоръжения за водовземане, ако се предвижда такова, или Договор за извършване на услуга „водоподаване за напояване“ (за проекти с включени инвестиции за напоителни системи).
44. Становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, издадено от директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите, за съответствие на инвестиционното предложение с действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения (предоставя се на кандидата от съответната РИОСВ, ведно с документа по т. 21 за проекти с включени инвестиции за напоителни системи).
45. Инженерен проект, изготвен и заверен от строителен инженер, вписан в регистъра към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване (за проекти с включени инвестиции за напоителни системи).

 

VII. ПРИДРУЖАВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ (Моля, отбележете с x /v )

1. В случай на интегрирани проекти Приложение № А

0

2. В случай на проект, представляващ колективна инвестиция Приложение № Б

0

3. Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка /в случай, че е приложимо/:

 

3.1. Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013.

0

3.2. Становище на БАБХ, от което да е видно кои от предвидените инвестиции в проекта са насочени към постигане на стандартите на ЕС.

0

3.3. Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съобразно изискванията на Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи , изготвени от правоспособни лица, вписани в публичния регистър по чл. 34, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).

0

3.4. Декларация по чл. 33, ал. 6 от ЗЕЕ , придружена с доказателства за подаването ? пред АУЕР – важи в случаите, предвидени в ЗЕЕ .

0

3.5. Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от инвестициите в проекта са свързани с опазване компонентите на околната среда.

0

3.6. Документ, издаден от правоспособно лице, удостоверяващ наличието на технологии, които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2015 г.).

3.7. Документ за собственост или ползване на животновъден обект и удостоверение за регистрация на животновъден обект (за действащи животновъдни обекти) по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (за проекти с инвестиции, изцяло насочени в сектор „Животновъдство“ и заявен приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 6, в частта проекти, изпълнявани в места по Националната екологична мрежа Натура 2000).

3.8. Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, придружен от документ (сертификационно писмо от контролиращото лице, сертификат, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и, или друг документ), издаден от контролиращо лице, удостоверяващ че земята/площите и/или наличните животни, с които е обосновано ползването на инвестициите, свързани с производство на биологични продукти, са предмет на контрол към датата на кандидатстване (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 4).

3.9. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните три години спрямо датата на подаване на заявление за подпомагане, заверена от кандидата и НСИ (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 9).

3.10. Извлечение от Книгата на членовете на сдружението, заверено с подпис и печат „Вярно с оригинала“ от председателя на сдружението за напояване.

3.11. Копие от годишни данъчни декларации за предходните три финансови години спрямо датата на кандидатстване, заверени от съответната ТД на НАП (представят се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 9 в частта 3.2 от раздел IX. „Критерии за оценка“ от приложение № 10).

 

0

 

Документи за авансово плащане

1. Заявка за авансово плащане (по образец).

2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от ползвателя на помощта.

3. Банкова гаранция (по образец).

4. Свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или на представляващия кандидата едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, издадено най-рано 4 месеца преди представянето му.

5. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на заявката за плащане. Представя се само от ползвател на помощта, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър.

6. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на заявката за плащане. Представя се само от ползвател на помощта, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър.

7. Декларация по чл. 10, ал. 5, т. 1 и 2 (по образец – приложение № 11).

8. В случай че представеното обезпечение е договор за поръчителство, за поръчителите по чл. 17, ал. 5 се представят и следните документи:

8.1. проект на договор за поръчителство (по образец);

8.2. решение на съвета на директорите (при едностепенна система) или на управителния съвет (при двустепенна система) на предложените за поръчители ЮЛ за сключване на договора за поръчителство (представя се в случай, че предложените за поръчители ЮЛ са акционерни дружества);

8.3. удостоверения от Националната агенция по приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на заявката за плащане;

8.4. отчет за приходите и разходите за последното приключило тримесечие преди подаване на заявката за авансово плащане на предложените за поръчители юридически лица;

8.5. счетоводен баланс за последното приключило тримесечие преди подаване на заявката за авансово плащане на предложените за поръчители юридически лица;

8.6. декларации (по образец) от предложените за поръчители лица за наличие или липса на поети задбалансови и условни задължения (гаранции, запис на заповед, поръчителството и др.).

 

Документи за междинно и окончателно плащане

 

А. Общи документи

1. Заявка за плащане и попълнена таблица за извършените инвестиции по групи разходи към заявката за плащане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец).

2. Удостоверение за вписване в Регистъра на вероизповеданията (за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията).

3. Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от ползвателя на помощта, съгласно сключения договор за отпускане на финансовата помощ.

4. (отм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)

5. (отм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)

6. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (за юридически лица и физически лица – регистрирани по Закона за данък добавена стойност).

7. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Счетоводен баланс към датата на подаване на заявка за плащане съгласно Закона за счетоводството (за юридически лица и физически лица – регистрирани по Закона за данък добавена стойност).

8. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане, съгласно Закона за счетоводството (за юридически лица и физически лица – регистрирани по Закона за данък добавена стойност).

9. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявка за плащане съгласно ЗС (за юридически лица и физически лица – регистрирани по Закона за данък добавена стойност).

10. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за предходната година съгласно ЗС (за юридически лица и физически лица – регистрирани по Закона за данък добавена стойност).

11. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС (за юридически лица и физически лица – регистрирани по Закона за данък добавена стойност).

12. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Копие от специфични регистри съгласно чл. 32, ал. 4 от Закона за счетоводството – копие от книга за приходите и копие от книга за разходите (за физически лица, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност съгласно Закона за счетоводството) .

13. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Копие на извлечение от Инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на ползвателя на помощта, доказващо заприходяването на финансирания актив (за юридически лица и физически лица – регистрирани по Закона за данък добавена стойност).

14. Декларация по образец (в случай че ползвателят на помощта няма регистрация по ДДС), че ползвателят на помощта няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР 2014 – 2020 г.

15. Договор за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок, количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-стойностна сметка, която да е на хартиен и електронен носител. В договорите се описва ДДС.

16. Приемно-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и ползвателя на помощта за всеки обект на инвестицията, съдържащ детайлно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи данни, когато е приложимо (напр. серийни номера, номер на рама, номер на двигател, др.).

17. Копие от лиценз, разрешение и/или регистрация за извършване на подпомаганата дейност/инвестиция съгласно българското законодателство (в зависимост от вида подпомагана дейност).

18. Първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи.

19. Платежни нареждания, доказващи плащане на одобрените разходи от страна на ползвателя на помощта, заверени от обслужващата банка.

20. Пълно банково извлечение от деня на извършване на всяко плащане по проекта, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта, заверено от обслужващата банка.

21. Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза на Разплащателната агенция, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване и прикачен инвентар и покриваща всички посочени в договора за финансово подпомагане рискове за съответния вид инвестиция.

22. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, придружено от пълно дневно извлечение (в случай че плащането е извършено по банков път).

23. Копие от становище на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), удостоверяващо, че земеделското стопанство отговаря на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания (в случай че ползвателят на помощта отглежда животни).

24. Копие от становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията, ако ползвателят на помощта отглежда земеделски култури.

25. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Копие от становище от БАБХ, че с реализацията на инвестицията ползвателят е отговорил на нововъведените стандарти на Европейския съюз за въвеждане на стандарти за качеството на суровото мляко (при реализация на проект, с който се постига този стандарт).

26. Копие от удостоверение за регистрация на животновъден обект, ако ползвателят на помощта отглежда животни.

27. Декларация за съответствие с всички задължителни стандарти по чл. 50, ал. 3 (по образец).

28. Декларация по образец, че земеделското стопанство на кандидата, получаващ подкрепа по подмярка 6.1 от ПРСР 2014 – 2020 г. до 24 месеца от създаването на земеделското стопанство, е достигнало съответния стандарт, включен в одобрения му бизнесплан.

29. Декларация от всеки доставчик, че активите, обект на инвестиция, не са втора употреба, съдържаща детайлно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи данни, когато е приложимо (напр. серийни номера, номер на рама, номер на двигател, др.).

30. Декларация от ползвателя на помощта за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец).

31. Копие от документ, удостоверяващ, че земеделското стопанство отговаря на изискванията за хигиена на фуражите и тяхната безопасност, издаден от БАБХ, в случай на производство на фуражи.

32. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг).

33. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП .

34. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или на представляващия кандидата едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта, издадено най-рано четири месеца преди представянето му.

35. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на заявката за плащане. Представя се само от ползвател на помощта, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър.

36. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на заявката за плащане. Представя се само от ползвател на помощта, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър.

37. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Декларация по чл. 10, ал. 5, т. 1 и 2 (по образец – приложение № 11).

38. (нова – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Копие от удостоверение и/или заповед за признаване на група/организация на производители, когато кандидатът е група/организация на производители.

39. (нова – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Документ, удостоверяващ представителната власт на законния представител на кандидат, създаден по Закона за Селскостопанската академия – важи за юридическите лица, създадени по Закона за Селскостопанската академия.

40. (нова – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Удостоверение съгласно чл. 25, ал. 4 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър – важи в случай на одобрени разходи за производство на пчелни майки по чл. 32, ал. 1, т. 5.

41. (нова – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на земята, обоснована в бизнесплана, и с поето задължение да обработва по договор с РА и същата не е регистрирана в Информационната система за администриране и контрол.

42. (нова – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Договор за извършване на услуга „водоподаване за напояване“ или разрешително за водовземане или ползване на воден обект за изграждане, издадено от съответната Басейнова дирекция за управление на водите.“

2.

 

Б. Специфични документи по видове разходи :

1. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда:

а) Разрешително за ползване на строеж и акт образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) (Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).

б) Удостоверение за въвеждане в експлоатация и акт образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г .) – при кандидатстване за окончателно плащане.

в) Приемателно-предавателен протокол на хартиен и електронен носител между строителя и ползвателя на помощта за всички извършени строително-монтажни работи.

2. Закупуване/придобиване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда:

а) Документ, удостоверяващ правото на собственост на ползвателя на помощта, представен в предвидената от българското законодателство форма.

б) Копие от удостоверение за данъчна оценка на сградите и/или друга недвижима собственост към датата на закупуването им.

3. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, а именно протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба, и/или протокол на приемателна комисия към Басейнова дирекция (при инвестиция за напоителни съоръжения и оборудване).

4. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения:

а) сертификат за качество на посадъчния материал;

б) документ за посадъчния материал, издаден от БАБХ или от друго лице, отговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).

5. Закупуване на земя, необходима за изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения:

а) Документ, удостоверяващ правото на собственост на ползвателя на помощта, представен в предвидената от българското законодателство форма.

б) Актуална скица на земята, издадена не повече от 6 месеца преди датата на подаване на заявката за плащане.

в) Копие от удостоверение за данъчна оценка на земята към датата на закупуване.

6. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти, права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки:

а) Копие на патент, издаден от Патентното ведомство, който е предмет на закупуване от ползвателя на помощта.

б) Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, или друг документ, удостоверяващ правото на ползване на патент от ползвателя на помощта, за срок не по-малък от 9 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ, с описани финансови условия.

в) Договор за отстъпване на ноу-хау.

г) Документ, доказващ регистрацията на търговската марка.

7. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, а именно свидетелство за регистрация на моторно превозно средство.

8. Инвестиции за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация, а именно – копие от документ (сертификат), удостоверяващ постигането на съответствие с международно признати стандарти.

 

В. Специфични документи за доказване на съответствие с критерии за допустимост, критерии за подбор и други ангажименти и задължения на ползвателя на помощта, в това число съответствие с изискванията, даващи право на по-висок размер на финансовата помощ по реда на чл. 13 :

1. Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо последната проведена по дата инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и (в случай че кандидатът развива биологично производство и е получил приоритет по този критерий при кандидатстване или съответствието с критерия формира минималния брой точки по чл. 31 на тази наредба).

2. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Справка за средносписъчния брой на наетите в стопанството лица за предходна финансова година спрямо датата на подаване на заявка за плащане, изчислен по Методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, публикувана на електронната страница на Националния статистически институт, заверена от ползвателя.

3. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на земята, участваща при изчисляване на минималния стандартен обем на стопанството (за доказване на минималния стандартен производствен обем на стопанството при липса на информация в ИСАК).

4. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Документ за завършен 150-часов курс на обучение или копие от диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на селското стопанство (за млади земеделски стопани, одобрени да получат по-висок размер на финансова помощ по реда на тази наредба).

5. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (за доказване на изискването най-малко 75 на сто от обработваната от ползвателя земя попада в необлагодетелстван район, при липса на информация в ИСАК).

6. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (за доказване на изискването за поддържане на определен размер земя, съответстващ на подпомаганата по мярката техника или оборудване).

 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ 26.10.2016 – 07.12.2016г.:

Заповед на министъра на земеделието и храните за определяне на период на прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ №РД 09-755 от 04.10.2016г.

Документи за попълване (RAR)

Списък на активи с определени референтни цени (RAR)

Калкулатор на самоходна техника (RAR)

 

ОБЩИ

НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

В сила от 24.03.2015 г. Издадена от Министерството на земеделието и храните
Обн. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., доп. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г.

НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ (DOC)

СПО Указания попълване

СПО таблица за изчисляване

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ И ТЕРИТОРИАЛНИЯ ИМ ОБХВАТ
В сила от 26.02.2008 г. Приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г.
Обн. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 12 Юли 2011г.

Схема на защитените зони от Натура 2000

Търсене Натура 2000- землище

Търсене Натура 2000- защитени зони

 

Референтни цени

РФЦ_Техника

РФЦ Трайни насаждения

РФЦ_СМР