Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 1. Цели на подмярката:

 • икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
 • ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
 • подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.
 1. Кой може да кандидатства по подмярка 6.3 ?
 • физически лица, навършили 18 години;
 • еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
 • кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
 1. Кои са допустимите за подпомагане дейности?

Финансовата помощ е безвъзмездна и се предоставя за устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства.

Не се предоставя финансова помощ за дейности, свързани с производството на тютюн. Не се предоставя финансова помощ за земеделски стопанства, които продължават да отглеждат тютюн след края на стопанската година, в която е сключен договорът за предоставяне на финансовата помощ.

 1. Колко е финансовото подпомагане ?

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Финансовата помощ се предоставя за максимален срок от пет години и при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

 1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 2. второ плащане в размер на левовата равностойност на 5000 евро – когато след извършена проверка се установи коректното изпълнение на бизнесплана.

Срокът за изпълнение на бизнесплана се определя в договора за предоставяне на финансовата помощ в съответствие със заложената в бизнесплана крайна дата на периода за проверка.

 1. Кой ще получи приоритет при кандидатстване ?

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани, които:

 • към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни съгласно следния списък:
ЖИВОТНИ
Говеда и биволи
1. Телета и малачета до 1 г.
2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
4. Млечни крави и биволици
5. Месодайни крави
Овце
6. Овце – млечни,
7. Овце – месодайни
8. Други овце
Кози
9. Кози майки
10. Други кози
Свине
11. Свине майки
12. Прасенца под 45 дни
13. Други свине
Други 
14. Пчелни семейства
 • отглеждат култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени култури“ съгласно следния списък:
ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
картофи, бататиКлубенови зеленчукови култури
Плодови зеленчукови
доматиПлодови зеленчукови култури
пиперПлодови зеленчукови култури
сладък пиперПлодови зеленчукови култури
лют пиперПлодови зеленчукови култури
патладжанПлодови зеленчукови култури
краставициПлодови зеленчукови култури
корнишониПлодови зеленчукови култури
тиквичкиПлодови зеленчукови култури
тиквиПлодови зеленчукови култури
диниПлодови зеленчукови култури
пъпешиПлодови зеленчукови култури
бамяПлодови зеленчукови култури
захарна царевицаПлодови зеленчукови култури
градински фасул (зелен и зърно)Бобови зеленчукови култури
градински грах (зелен и зърно)Бобови зеленчукови култури
градинска бакла (зелена и зърно)Бобови зеленчукови култури
Листностъблени зеленчукови
главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зелеЛистностъблени зеленчукови култури
карфиолЛистностъблени зеленчукови култури
броколиЛистностъблени зеленчукови култури
салатаЛистностъблени зеленчукови култури
ендивияЛистностъблени зеленчукови култури
марулиЛистностъблени зеленчукови култури
спанакЛистностъблени зеленчукови култури
магданозЛистностъблени зеленчукови култури
копърЛистностъблени зеленчукови култури
листно цвеклоЛистностъблени зеленчукови култури
киселецЛистностъблени зеленчукови култури
лападЛистностъблени зеленчукови култури
алабашЛистностъблени зеленчукови култури
Кореноплодни зеленчукови
морковиКореноплодни зеленчукови култури
магданоз – кореновКореноплодни зеленчукови култури
целинаКореноплодни зеленчукови култури
салатно цвеклоКореноплодни зеленчукови култури
репичкиКореноплодни зеленчукови култури
ряпаКореноплодни зеленчукови култури
пащърнакКореноплодни зеленчукови култури
Лукови зеленчукови
лук (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
чесън (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
празЛукови зеленчукови култури
арпаджикЛукови зеленчукови култури
Многогодишни зеленчукови
артишокМногогодишни зеленчукови култури
аспержиМногогодишни зеленчукови култури
хрянМногогодишни зеленчукови култури
Лозя
Десертни лозяТрайни насаждения
ОВОЩНИ КУЛТУРИ
Семкови овощни видове
ябълкиСемкови овощни видове
крушиСемкови овощни видове
дюлиСемкови овощни видове
мушмулиСемкови овощни видове
Костилкови овощни видове
сливи/джанкиКостилкови овощни видове
праскови/нектариниКостилкови овощни видове
кайсии/зарзалиКостилкови овощни видове
черешиКостилкови овощни видове
вишниКостилкови овощни видове
едроплоден дрянКостилкови овощни видове
Ядкови (черупкови) видове
орехиЯдкови (черупкови) видове
бадемиЯдкови (черупкови) видове
лешнициЯдкови (черупкови) видове
Ягодоплодни видове
ягодиЯгодоплодни видове
малиниЯгодоплодни видове
къпиниЯгодоплодни видове
френско грозде (бяло и червено)Ягодоплодни видове
аронияЯгодоплодни видове
касисЯгодоплодни видове
актинидия (киви)Ягодоплодни видове
бодливо гроздеЯгодоплодни видове
боровинкиЯгодоплодни видове
смокиниЯгодоплодни видове
 МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ
Едногодишни
анасонМедицински и ароматни култури
резенеМедицински и ароматни култури
кориандърМедицински и ароматни култури
кимионМедицински и ароматни култури
чубрицаМедицински и ароматни култури
валериана – двугодишна култураМедицински и ароматни култури
босилекМедицински и ароматни култури
бял трън (силибум)Медицински и ароматни култури
лайкаМедицински и ароматни култури
майоранаМедицински и ароматни култури
татулМедицински и ароматни култури
черна мерудияМедицински и ароматни култури
Многогодишни
маслодайна розаМедицински и ароматни култури
лавандулаМедицински и ароматни култури
ментаМедицински и ароматни култури
блатно кокичеМедицински и ароматни култури
блянМедицински и ароматни култури
риганМедицински и ароматни култури
ехинацеяМедицински и ароматни култури
жълт макМедицински и ароматни култури
зим-зеленМедицински и ароматни култури
хизопМедицински и ароматни култури
левзеяМедицински и ароматни култури
маточинаМедицински и ароматни култури
мащеркаМедицински и ароматни култури
медицинска ружаМедицински и ароматни култури
монардаМедицински и ароматни култури
пелинМедицински и ароматни култури
пиретрумМедицински и ароматни култури
розмаринМедицински и ароматни култури
салвияМедицински и ароматни култури
чувенМедицински и ароматни култури
шипкаМедицински и ароматни култури
 • притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);
 • притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ОТ 04.07.2016:

Заповед прием М6.3 от 04.07.2016г.

Наредба №10 за М6.3

СПО Указания попълване

СПО таблица за изчисляване

СПО таблица за анализ