РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА НАРЕДБА № 9 ОТ 26 МАЙ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ЛОЗЯ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА НАРЕДБА № 9 ОТ 26 МАЙ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ЛОЗЯ

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В чл. 17, ал. 1  от Наредба № 9/2016 са изброени задължителни условия, на които трябва да отговаря „заявлението за разрешение за презасаждане“, като в точка 1 е записано „1. искането за презасаждане е за същото стопанство на заявителя, в което ще се извърши или е извършено изкореняването;

В чл. 33, ал. 3 от ЗВСН е описано правото за създаване на ново лозарско стопанство чрез прехвърляне на право на засаждане.

В чл. 15 от Наредба № 9/2016 е записано „Заявленията за разрешения за презасаждане по чл. 11, ал. 2, т. 1, 2 и 3 са по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, и се подават в териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното по местонахождението на заявените за изкореняване площи.“

Моля да получа разяснение за следното:

1)    Противоречи ли чл. 17, ал. 1 от Наредба №9/2016г. на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН в случаите, когато посочени имоти за засаждане са в ново лозарско стопанство и в различен лозарски район?

2)    Заявление за разрешение за презасаждане за имоти за засаждане, които се намират в различен лозарски район спрямо този на имотите, които са изкоренени се подава:

a.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се изкореняват лозарски имоти;

b.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се засаждат лозарски имоти;

c.    В двете ТЗ на ИАЛВ по буква „а“ и буква „б“.

Отговор на МЗХГ чрез ИАЛВ:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *