Съоръженията за подземни води по начина на разположение в подземното водно тяло

НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007г.

Чл. 89. (1) Съоръженията за подземни води по начина на разположение в подземното водно тяло са:

  1. вертикални: а) тръбни кладенци; б) шахтови кладенци; в) комбинирани шахтово-тръбни кладенци;
  2. хоризонтални: а) дренажи; б) галерии;
  1. шахтови кладенци с хоризонтални дренажни лъчи;
  2. каптажи на извори;
  3. съоръжения със специална конструкция: а) наклонени тръбни кладенци; б) комбинирани шахтово-тръбни кладенци, в които от дъното на шахтовия кладенец са изградени няколко наклонени тръбни кладенци; в) многозабойни тръбни кладенци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *