Проекти

Това е страница на реализирани чрез нас проекти по видове мерки.

ПРОЕКТИ ПРСР 2014-2020

Проекти по мярка 4.1 от ПРСР 2014-2020г.

Проекти по мярка 6.1 от ПРСР 2014-2020г.

Проекти по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.

 

ПРОЕКТИ ПРСР 2007-2013

Проекти по мярка 112 от ПРСР 2007-2013г.

Проекти по мярка 121 от ПРСР 2007-2013г.

Проекти по мярка 123 от ПРСР 2007-2013г.

Проекти по мярка 311 от ПРСР 2007-2013г.

Проекти по мярка 313 от ПРСР 2007-2013г.

Проекти по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г.

 

Проекти по Лозаро-винарска програма