Views Navigation

Събитие Views Navigation

Today
В момента
Featured Featured

BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1

Безвъзмездно финансиране за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване, както и на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия

Featured Featured

BG-RRP-3.007 – Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции

Целта на процедурата е да се стимулира икономическият растеж, да се създадат нови работни места и да се увеличи експортният капацитет на страната чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните паркове/зони.