Views Navigation

Събитие Views Navigation

Today
В момента
Featured Featured

BG-RRP-6.004 – Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор

Featured Featured

BG-RRP-6.006 – Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци

Основна цел на процедурата е да се подпомогне процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез финансиране на инвестиции, допринасящи за […]