„Начало на работа по проекта или на дейността“

„начало на работа по проекта или на дейността“ означава настъпилото най-напред от следните: започване на дейностите; начало на строителните работи, свързани с инвестицията; първият правно обвързващ ангажимент за поръчване на оборудване; ползването на услуги или всеки друг ангажимент, който прави проекта или дейността необратими.
Закупуването на земя и подготвителните дейности като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта не се считат за започване на работата по проекта или дейността. Закупуването на земя, посочено в точка (144)(a), второ изречение, (503)(a), второ изречение и (636)(a), когато допустимите разходи за закупуване на земя се равняват на 100 % от допустимите инвестиционни разходи, се приема за начало на работата по проекта или дейността;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *