„Селскостопански продукти“

„селскостопански продукти“ означава продуктите, изброени в приложение I към Договора, с изключение на рибните продукти и продуктите от аквакултури, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета

Приложение I към Договор за функциониране на ЕС

Извадка от комбинирана номенклатура 2015 по Приложение I

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *