Документи, които трябва да придружават всяка машина

Във връзка с чл. 4б от ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ всяка машина трябва да се придружава от:

– декларация за съответствие;

– инструкция и/или указание за употреба на български език(превод с текст „Превод на оригиналната инструкция”).

======================

Чл. 4б. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., изм. – ДВ, бр. 45 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Търговците са длъжни да предлагат само продукти, които съгласно изискванията на наредбите по чл. 7 и/или на мерките по прилагането по чл. 26а са:

  1. с обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл. 4а, ал. 1;
  2. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) с маркировка за съответствие и допълнителна маркировка, когато такава се изисква от наредбите по чл. 7;
  3. с декларация за съответствие в случаите, когато се изисква декларацията да придружава продукта;
  4. с инструкция и/или указание за употреба на български език.

======================

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *