Какво означава малко стопанство?

За новия програмен период Брюксел даде право на страните-членки сами да определят дефиницията за „малко стопанство“ по няколко определени показатели. Експертите в МЗХ са се спрели на два критерия – икономически размер на стопанството, който трябва да е от 2000 до 8000 евро и обработваема площ – до 10 хектара, което значи до 100 декара.

Първият показател се определя на базата на стандартен производствен обем (СПО) на стопанството за предходната стопанска година, който се изчислява на базата на средните производствени стойности на дадения продукт и размера на обработваемата зема. Ако имаме примерно 1 декар градина с домати, се взема Осреднената производствена стойност (ОПС) на продукта за цялата страна, изчислена на базата на средни стойности по региони. После ОПС се умножава по обработвания 1 декар и се получава стандартният производствен обем на стопанството.

Ако обаче СПО надхвърли 8000 евро, а обработваемата земя е повече от 100 декара, фермерът не попада в категорията „малко стопанство“ и ще може да кандидатства за подпомагане по стандартните мерки в ПРСР, но не и за подпомагане по тематичната подпрограма.

Изискване за минимален размер на обработваемата площ няма, стига отглежданата култура да е предназначена за пазара и да осигурява стандартен производствен обем на стопанството от минимум 2000 евро. Което означава, че с отглеждане на зърно върху 1 декар няма как да се постигне минималния производствен обем, обясни експертът. Няма ограничения също така и за видовете земеделски производства в малките стопанства, които ще са обект на подпомагане от ЕС.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *