Стандартен производствен обем (СПО)

Стандартен производствен обем (СПО) на стопанството за предходната стопанска година, който се изчислява на базата на средните производствени стойности на дадения продукт и размера на обработваемата зема. Ако имаме примерно 1 декар градина с домати, се взема Осреднената производствена стойност (ОПС) на продукта за цялата страна, изчислена на базата на средни стойности по региони. После ОПС се умножава по обработвания 1 декар и се получава стандартният производствен обем на стопанството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *