НАРЕДБА № 2 чл. 1

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (Националната програма) за следните мерки:

1. „Преструктуриране и конверсия на лозя“;

2. „Популяризиране на пазарите на трети държави“;

3. „Събиране на реколтата на зелено“;

4. „Инвестиции в предприятия“.

(2) Финансова помощ за мерките по ал. 1, т. 1, 3 и 4 могат да получат гроздо- и винопроизводителите, вписани в лозарския регистър по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *