Наредба №2 Приложение № 4

Приложение № 4 към чл. 48, ал. 4

Формула за определяне на парично обезщетение на хектар по мярка „Събиране на реколта на зелено“

І. ПОХ = (ПРОГ + ЗП) х 50 %,

където:

ПОХ е паричното обезщетение на хектар;

ПРОГ – преките разходи за отстраняване на гроздовете;

ЗП – загубата на приходи.

ІІ. ПРОГ се изчислява на база формирани пределни цени на хектар в зависимост от броя на лозите, както следва:

№по редПрактикиМерна единицаЕдиничнаценаЦена за 1 хектар лозе при5000 растенияЦена за1 лозичка
Резитбибр.0,90 лв.4500 лв.1,08 лв.
Почистване на площтаха450 лв.450 лв.
Превоз на отпадъциха450 лв.450 лв.
Общо за ха5400 лв.

 

При установяване на по-малко от 5000 броя лози в ха, но не по-малко от 2500 броя, при допустимо пропадане до 5 %, размерът на ПРОГ се изчислява, като установеният от проверката на място брой налични лози се умножи по 1,08 лв.

                ((СГД(n-3) + СГД(n-2) + СГД(n-1)) 

ІІІ. ЗП = ——————————————————————————   x ППП) х ЦКГ),

                                3

където:

ЗП е загубата на приходи;

СГД(n-3) – средният годишен добив на хектар за третата година преди получаване на право на участие по мярката;

СГД(n-2) – средният годишен добив на хектар за втората година преди получаване на право на участие по мярката;

СГД(n-1) – средният годишен добив на хектар за първата година преди получаване на право на участие по мярката;

ППП – площта на лозарските имоти, подлежащи на подпомагане;

ЦКГ – цената на килограм грозде.

СГД се изчислява от Изпълнителната агенция по лозата и виното по данни от подадените за съответния район декларации за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *