Наредба №2 Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2

 Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2

Определяне на парично обезщетение за загуба на доход по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

І. При налични декларации за реколта за три винарски години преди получаване на право на презасаждане паричното обезщетение се изчислява по следната формула:

ПОЗД = ((СГД(n-3) + СГД(n-2) + СГД(n-1)) x ИП) х ЦКГ)

ІІ. При налични декларации за реколта за две винарски години преди получаване на право на презасаждане паричното обезщетение се изчислява по следната формула:

                                                       (СГД(n-2)+СГД(n-1)) 

ПОЗД = ((СГД(n-2) + СГД(n-1) + ———————————————          x  ИП)  х  ЦКГ)

                                                                         2

ІІІ. При налична декларация за реколта за винарската година преди получаване на правото на презасаждане паричното обезщетение се изчислява по следната формула:

ПОЗД = ((СГД(n-1) х 3) x ИП) х ЦКГ),

където:

ПОЗД е паричното обезщетение за загуба на доход;
СГД(n-3) – средният годишен добив на хектар за третата година преди получаване на право на презасаждане;
СГД(n-2) – средният годишен добив на хектар за втората година преди получаване на право на презасаждане;
СГД(n-1) – средният годишен добив на хектар за първата година преди получаване на право на презасаждане;
ИП – изкоренена площ;
ЦКГ – цената на килограм грозде.

СГД се изчислява от Изпълнителната агенция по лозата и виното по данни от подадените за съответния район декларации за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията.

За създаване на лозови насаждения с права от националния резерв не се предоставя парично обезщетение за загуба на доход.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *