Законосъобразно ли е прехвърляне на права на презасаждане между лозарски стопанства на един гроздопроизводител, но разположени в различни лозарски райони на територията на страната?

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В вх.№ 94-112/17.01.2020 на МЗХГ заявих получаване на разяснения по следните въпроси:

1) Всички условия по чл. 21 ли следва да са изпълнени заедно за да е приложимо правото на прехвърлянето на права на презасаждане между различни лозарски стопанства?

2) В условията на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН само при прехвърляне на „право на засаждане от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози“ ли е възможно създаване на ново лозарско стопанство в различен лозарски район?

3) В условията на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН допустимо ли е създаване на ново лозарско стопанство в различен лозарски район при прехвърляне на „право на презасаждане“?

4) Противоречи ли чл. 33, ал. 3 от ЗВСН с чл. 21 от същия закон по отношение на „1. част от съответното лозарско стопанство се прехвърля на другото стопанство;“ при създаване на лозарско стопанство в различен лозарски район във връзка с определението за лозарско стопанство, от което следва прехвърляне на лозарски имот, а самият лозарски имот може да принадлежат само на един лозарски район?

С нарочно писмо на хартиен носител с изх. № 04-09-25-1/10.02.2020г. на ИАЛВ получих обобщени отговори на заявените разяснение.

Във връзка с тези отговори достигам до следните заключения:

  1. Всички условия по чл. 21 от ЗВСН трябва да са изпълнени заедно за да е приложимо правото на прехвърлянето на права на презасаждане между различни лозарски стопанства;
  2. ИАЛВ приема за допустимо прехвърляне на права на презасаждане между различни лозарски райони, което е в нарушение на чл. 21, т. 1 от ЗВСН;
  3. ИАЛВ приема като основание за прехвърляне на права на презасаждане:
    1. Наредба № 9/26.05.2016г., която е поднормативен акт на ЗВСН;
    1. проект на бъдещ ЗВСН;
    1. тълкуване на термин „стопанство“ като „стопанството на един гроздопроизводител може да включва имоти в цялата страна“, което е в противоречие с районирането на България по ЗВСН и Лозарския регистър.
  4. ИАЛВ не приема, че част от лозарско стопанство може да бъде само физически имот, който не може да принадлежи на повече от един лозарски район.

Във връзка с горните констатации заявявам получаване на Вашето становище за следното „Законосъобразно ли е прехвърляне на права на презасаждане между лозарски стопанства на един гроздопроизводител, но разположени в различни лозарски райони на територията на страната?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *