ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА

Г-ЖО МИНИСТЪР,

На 16.01.2020г. на следния адрес:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/01/16/igrp_2020_aktualizirana_ianuari_2020.docx

е публикувана ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА.

На същата страница

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

като връзка под горната за индикативната програма е публикуван Проект

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/10/04/draft_igrp_rdp_2020.docx

на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 за 2020 календарна година

Между проекта и индикативната програма има разлика в общото наименование на последните две колони.

В проекта е записано „Размер на БФП за проект (в лв.)“, а в индикативната програма- „Размер на допустимите разходи за проект (в лв.)“. Разликата между двата вида стойности е значителна при подпомагане под 100%.

Във връзка горното моля да получа разяснение какво е правилното наименованието- „Размер на БФП за проект (в лв.)“ или „Размер на допустимите разходи за проект (в лв.)“

Отговор:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *