РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПРЕЗАСАЖДАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В чл. 21 от Закон за виното и спиртните напитки(ЗВСН) са изброени задължителни условия, които трябва да са изпълнени за да може да се прехвърля право на презасаждане между различни лозарски стопанства.

В чл. 33, ал. 3 от ЗВСН е описано правото за създаване на ново лозарско стопанство чрез прехвърляне на право на засаждане.

В чл. 14 ал. 5 от ЗВСН са описа видове права, които пораждат законово основание за засаждане на винени сортове лозя, а именно: право на ново засаждане, право на презасаждане и право на засаждане от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози.

В ЗВСН е дадено следното определението: „Лозарско стопанство“ е стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.

Моля да получа разяснение за следното:

1)    Всички условия по чл. 21 ли следва да са изпълнени заедно за да е приложимо правото на прехвърлянето на права на презасаждане между различни лозарски стопанства?

2)    В условията на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН само при прехвърляне на „право на засаждане от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози“ ли е възможно създаване на ново лозарско стопанство в различен лозарски район?

3)    В условията на чл. 33, ал. 3 от ЗВСН допустимо ли е създаване на ново лозарско стопанство в различен лозарски район при прехвърляне на „право на презасаждане“?

4)    Противоречи ли чл. 33, ал. 3 от ЗВСН с чл. 21 от същия закон по отношение на „1. част от съответното лозарско стопанство се прехвърля на другото стопанство;“ при създаване на лозарско стопанство в различен лозарски район във връзка с определението за лозарско стопанство, от което следва прехвърляне на лозарски имот, а самият лозарски имот може да принадлежат само на един лозарски район?

Отговор на МЗХГ чрез ИАЛВ:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *